SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.1.2023
Názov Zmluva o dodávke pitnej vody
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
24.1.2023
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.1.2023
Dátum zvesenia 8.2.2023
Názov Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
3.1.2023
Zmluva o dodávke pitnej vody
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.1.2023
Názov Zmluva o dodávke pitnej vody
7.12.2022
Schválený rozpočet 2023-2025
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.12.2022
Názov Schválený rozpočet 2023-2025
2.12.2022
Oznámenie o určení mesačnej odmeny zástupcu starostu obce Byšta
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.12.2022
Názov Oznámenie o určení mesačnej odmeny zástupcu starostu obce Byšta
28.11.2022
Pozvánka na 1. zasadnutie OZ obce Byšta
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.11.2022
Názov Pozvánka na 1. zasadnutie OZ obce Byšta
16.11.2022
Návrh rozpočtu obce Byšta na roky 2023-2025 -Oznam
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.11.2022
Dátum zvesenia 30.11.2022
Názov Návrh rozpočtu obce Byšta na roky 2023-2025 -Oznam
Popis Návrh rozpočtu obce Byšta na roky 2023-2025 vzhľadom na rozsiahly materiál je zverejnený k nahliadnutiu na úradnej tabuli v budove Obecného úradu obce Byšta v úradných hodinách
16.11.2022
Návrh rozpočtu obce Byšta na roky 2023 - 2025
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.11.2022
Dátum zvesenia 30.11.2022
Názov Návrh rozpočtu obce Byšta na roky 2023 - 2025
Popis Návrh rozpočtu obce Byšta na roky 2023 - 2025
16.11.2022
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.11.2022
Názov Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ
4.11.2022
Uverejnenie výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.11.2022
Názov Uverejnenie výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov
29.10.2022
Výsledky volieb do samosprávy obcí v roku 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.10.2022
Názov Výsledky volieb do samosprávy obcí v roku 2022
29.9.2022
RÚVZ - Výzva na vykonanie preventívnej celoplošnej jesennej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácia)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.9.2022
Názov RÚVZ - Výzva na vykonanie preventívnej celoplošnej jesennej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácia)
26.9.2022
Protokol o skúške č.22/14922 -akreditovaný rozbor pitnej vody MA zo dňa 14.09.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.9.2022
Názov Protokol o skúške č.22/14922 -akreditovaný rozbor pitnej vody MA zo dňa 14.09.2022
16.9.2022
Zámer prevodu vlastníctva majetku obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.9.2022
Názov Zámer prevodu vlastníctva majetku obce
27.6.2022
Záverečný účet Obce Byšta za rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.6.2022
Dátum zvesenia 27.6.2022
Názov Záverečný účet Obce Byšta za rok 2021
10.6.2022
Zverejnenie počtu obyvateľov obce pre voľby do orgánov samosprávy obcí
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.6.2022
Dátum zvesenia 10.6.2022
Názov Zverejnenie počtu obyvateľov obce pre voľby do orgánov samosprávy obcí
19.5.2022
Návrh -Záverečný účet Obce Byšta za rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.5.2022
Dátum zvesenia 19.5.2022
Názov Návrh -Záverečný účet Obce Byšta za rok 2021
8.2.2022
Protokoly o skúške _akreditovaný rozbor pitnej vody MA _Obecný úrad_Byšta zo dňa 20.01.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.2.2022
Dátum zvesenia 8.2.2022
Názov Protokoly o skúške _akreditovaný rozbor pitnej vody MA _Obecný úrad_Byšta zo dňa 20.01.2022
20.1.2022
VSD-Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácií výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.1.2022
Dátum zvesenia 20.1.2022
Názov VSD-Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácií výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky
27.12.2021
Rozpočet obce Byšta na roky 2022 -2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.12.2021
Dátum zvesenia 27.12.2021
Názov Rozpočet obce Byšta na roky 2022 -2024
27.12.2021
Oznámenie o plánovanom výrube drevín NN, VSD ,a.s. a Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.12.2021
Dátum zvesenia 27.12.2021
Názov Oznámenie o plánovanom výrube drevín NN, VSD ,a.s. a Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Byšta je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8:00-12:00 – 12:30-15:30
  • Ut: 8:00-12:00 – 12:30-15:30
  • St: 8:00-12:00 – 12:30 - 16:30
  • Št: 8:00-12:00 – 12:30-15:30
  • Pi: 8:00-12:00 – 12:30-14:30