SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.5.2023
Názov Záverečný účet Obce Byšta za rok 2022
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
17.5.2023
Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.5.2023
Dátum zvesenia 5.6.2023
Názov Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
Popis Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
16.5.2023
Potvrdenie o cene- maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.5.2023
Názov Potvrdenie o cene- maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
10.5.2023
Záverečný účet Obce Byšta za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.5.2023
Názov Záverečný účet Obce Byšta za rok 2022
9.5.2023
Oznámenie o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.5.2023
Dátum zvesenia 23.5.2023
Názov Oznámenie o strategickom dokumente
9.5.2023
Oznámenie o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.5.2023
Dátum zvesenia 23.5.2023
Názov Oznámenie o strategickom dokumente
3.5.2023
Pozvánka na 3. zasadnutie OZ Obce Byšta
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.5.2023
Názov Pozvánka na 3. zasadnutie OZ Obce Byšta
27.4.2023
Čistenie slovensko-maďarskej štátnej hranice - oznámenie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.4.2023
Názov Čistenie slovensko-maďarskej štátnej hranice - oznámenie
Prílohy
dbff0_OZNAM.pdf
24.4.2023
NÁVRH - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Byšta -programové obdobie 2023-2027 s platnosťou do roku 2030
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.4.2023
Názov NÁVRH - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Byšta -programové obdobie 2023-2027 s platnosťou do roku 2030
24.4.2023
NÁVRH- Záverečný účet Obce Byšta za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.4.2023
Názov NÁVRH- Záverečný účet Obce Byšta za rok 2022
21.4.2023
Oznámenie o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.4.2023
Dátum zvesenia 12.5.2023
Názov Oznámenie o strategickom dokumente
21.4.2023
Návrh-Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2023 Byšta
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.4.2023
Názov Návrh-Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2023 Byšta
18.4.2023
Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.4.2023
Dátum zvesenia 5.5.2023
Názov Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
4.4.2023
RÚVZ -TV - Výzva na vykonanie preventívnej celoplošnej jarnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácia)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.4.2023
Dátum zvesenia 20.4.2023
Názov RÚVZ -TV - Výzva na vykonanie preventívnej celoplošnej jarnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácia)
20.3.2023
Oznámenie o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.3.2023
Dátum zvesenia 4.4.2023
Názov Oznámenie o strategickom dokumente
20.3.2023
Oznámenie o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.3.2023
Dátum zvesenia 4.4.2023
Názov Oznámenie o strategickom dokumente
20.3.2023
RÚVZ Trebišov _bezplatné stanovenie obsahu dusičnanov a dusitanov vo vzorkách pitnej vody z domových studní
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.3.2023
Názov RÚVZ Trebišov _bezplatné stanovenie obsahu dusičnanov a dusitanov vo vzorkách pitnej vody z domových studní
20.2.2023
Pozvánka na 2. zasadnutie OZ Obce Byšta
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.2.2023
Názov Pozvánka na 2. zasadnutie OZ Obce Byšta
16.2.2023
Protokol o skúške _akreditovaný rozbor pitnej vody MA _Obecný úrad_Byšta zo dňa 08.02.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.2.2023
Názov Protokol o skúške _akreditovaný rozbor pitnej vody MA _Obecný úrad_Byšta zo dňa 08.02.2023
13.2.2023
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.2.2023
Dátum zvesenia 1.3.2023
Názov Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
6.2.2023
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Byšte - NÁVRH
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.2.2023
Názov Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Byšte - NÁVRH
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Byšta je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8:00-12:00 – 12:30-15:30
  • Ut: 8:00-12:00 – 12:30-15:30
  • St: 8:00-12:00 – 12:30 - 16:30
  • Št: 8:00-12:00 – 12:30-15:30
  • Pi: 8:00-12:00 – 12:30-14:30